Concept Communicatie

 

Participatie

Concept Communicatie heeft ruim 30 jaar ervaring in huis op het gebied van overheidscommunicatie en burgerparticipatie.

Kennis van de doelgroepen, samenhang in de middelen, aansluiten bij de kennis en wensen van bewoners, ondernemers en verenigingen, evenwicht tussen kennisoverdracht, samenwerking en een goede band opbouwen, het blijven deze begrippen die aan de basis staan van succesvolle burgerparticipatie en beleidsparticipatie.

Relatief nieuw hierbij is dat de overheid de laatste jaren initiatieven vanuit de samenleving niet altijd meer “overneemt” maar ze ondersteunt en faciliteert, en  vervolgens vooral het initiatief “laat” bij de bewoners en ondernemers die het bedenken.

Nieuwe media maken het mogelijk om meer verschillende doelgroepen te bereiken. Ook jongere doelgroepen en andere van oudsher moeilijker te benaderen doelgroepen. Maar de invloed van traditionele media mag zeker ook niet uit het oog worden verloren.

Hoewel participatie in eerste instantie vooral een zaak van “maatwerk” is, blijft de beschikbaarheid van goede instrumenten, die in samenhang kunnen worden ingezet, van groot belang.

Concept Communicatie kan u adviseren, kan uw medewerkers ondersteunen en trainen, en kan de gekozen instrumenten voor u uitvoeren.

Neem contact met ons op:

Concept Communicatie

Lex Bezemer

06 42 65 83 45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 infomarkt2