Concept Communicatie

 

Overheid Edit Delete
Previous

  • afbeelding-header-700-breed.gif

Magazines en kranten

Vote now!
0.0/5 (0 votes)

 

Magazines en Kranten

In 1996 heb ik het IJsselmonde magazine geïnitieerd en opgestart. Dit magazine is gestopt bij het verdwijnen van de deelgemeente als bestuurslaag in 2014. Na die tijd heb ik magazines en kranten gemaakt voor de deelgemeenten Hoek van Holland en Delfshaven. Verder heb ik de coördinatie en eindredactie gevoerd voor eerst het Charlois Magazine en later (tot 2014) de Charlois Krant.

Communicatie en participatie zijn kernwaarden van een modern bestuur. Ze vormen belangrijke factoren voor een succesvol gemeentelijk beleid. De laatste jaren maken gemeenten steeds meer gebruik van digitale communicatiemiddelen en sociale media.

Waarom een magazine of een krant?ijsselmonde-mag-dec-2013

In aanvulling hierop heeft een gemeentelijk magazine of een gemeentelijke krant grote waarde:

1. Gedrukte media bieden meer gelegenheid bieden voor duiding van beleid, participatie en ontwikkelingen;

2. Een frequent verschijnend medium met een goede vormgeving maakt informatie toegankelijker, schept een band en bevordert onderling vertrouwen;

3. Het stelt mensen in staat informatie tot zich te nemen op een zelf te kiezen moment en in hun eigen tempo;

4. Een magazine of krant maakt binding en samenwerking beter zichtbaar door “show don’t tell”.

Duiding

Daar waar de digitale en sociale media uitblinken in snelheid, flexibiliteit en interactie, zijn zij minder geschikt voor duiding en diepgang. Zowel u als de bewoners van uw gemeente hebben op zijn tijd belang bij en behoefte aan uitleg. Een magazine of krant biedt u de gelegenheid om zowel vanuit uw perspectief, als vanuit dat van de participerende partijen ontwikkelingen en standpunten nader te duiden.

Vertrouwen

Om bewoners en ondernemers te laten participeren, is het  noodzakelijk dat zij een ‘goed gevoel’ hebben bij de inzet van en samenwerking met de lokale overheid. Deze relatie  vereist  een voedingsbodem van vertrouwen. Een magazine of een krant maakt het mogelijk om achtergronden uit te diepen vanuit verschillende invalshoeken. Dit biedt de lezer inzicht en versterkt de geloofwaardigheid.

Eigen tempo

In een tijd waarin alles snel gaat en we telkens alert moeten reageren op alles wat er voorbij komt, is het prettig om zo nu en dan ons eigen tempo te kunnen bepalen. Een magazine of een krant leg je weg en pak je weer op als het jou uitkomt. Je hebt zelf weer de regie. Je krijgt de tijd om informatie tot je te nemen en te laten bezinken. 

Multimediaal

Een magazine of een krant biedt uitgelezen mogelijkheden voor beelden die de boodschap ondersteunen. Een uitgebalanceerde verhouding tussen beeld en tekst kan de boodschap zowel versterken als vergemakkelijken zonder het niveau aan te tasten. De teksten en beelden kunt u uitbreiden met Layar of QR-codes die linken naar websites, beeldmateriaal en filmpjes op het internet. Dit maakt het magazine of de krant multimediaal.

Een gemeentelijk magazine of een gemeentelijke krant is uitstekend geschikt voor:

De gemeentebegroting

Laat zien wat u het komende jaar van plan bent met de gemeentebegroting. Welke keuzes zijn er gemaakt. Wat mogen de Alblasserdammers het komende begrotingsjaar verwachten.  Wat vinden de gemeenteraadsleden van de begrotingskeuzes. Door te laten zien wat uw financiële voornemens zijn betrekt u de burgers van Alblasserdam bij uw beleid en bij het wel en wee in hun dagelijkse omgeving.

Jaarverslag en Voorjaarsnota

Beleidsmatig en financieel verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het jaarverslag, en een tussenstand van zaken geven met een doorkijk naar het meerjarenbeleid in de voorjaarsnota, zijn belangrijke elementen van de jaarlijkse gemeentelijke cyclus. Op deze momenten kunt u de bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners in uw gemeente  betrekken bij de resultaten van uw beleid.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is in veel gemeenten weinig bekend bij de bewoners. Een magazine of een krant biedt uitgelezen mogelijkheden om de gemeenteraadsleden voor te stellen en om hun werk over het voetlicht te brengen. Kennis van de standpunten van de politieke fracties en de keuzes die de fracties maken bij belangrijke onderwerpen in de gemeente, zijn van groot belang om de lokale politiek onder de aandacht te brengen en te houden bij de kiezers.

Participatie

U vraagt als overheid een grotere rol en inbreng aan uw inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Maak zichtbaar wie er in uw gemeente initiatieven ontplooit en hoe u die als overheid faciliteert. Door te laten zien hoe participatie in de praktijk werkt en welke resultaten er mee worden geboekt enthousiasmeert u ook anderen om hier hun steentje aan bij te dragen.

Projecten

Lopende bouwprojecten en  in uw gemeente als ‘Meedoen in Kinderdijk’of de fietsverbinding naar Papendrecht, de herstructurering van het Dijklint, het Wilgenplein of de Polderstaat, lenen zich uitstekend voor publicatie in een magazine of krant. U heeft de ruimte om inzichtelijk te maken wat de plannen en de vooruitzichten zijn. En u kunt het verloop van het traject of de werkzaamheden in beeld brengen en zo in de loop van de tijd de aandacht blijvend vestigen op belangrijke ontwikkelingen binnen uw gemeente.

Duur?

Rekenvoorbeeld voor een gemeente met circa 20.000 inwoners:

Een magazine met een omvang van 36 pagina’s A4 kost u slechts € 0,39 per bewoner (uitvoering met advertenties).

Een krant met een omvang van 8 pagina’s tabloid kost u slechts € 0,39 per bewoner (uitvoering onder advertenties).

Een krant met een omvang van 16 pagina’s tabloid kost u slechts € 0,67 per bewoner. Dit bedrag gaat substantieel omlaag als u kiest voor advertentiemogelijkheden.

De genoemde tarieven zijn inclusief tekstschrijven + eindredactie, fotografie, vormgeving, drukken en distributie. Naast de briefing van de gewenste onderwerpen heeft u dus nergens omkijken naar.

De mogelijkheid om advertenties toe te staan in uw krant of magazine is zeker het overwegen waard. Lezers schatten de informatie meer geloofwaardig in zodra deze is voorzien van lokale advertenties.

Contact

Wij laten u graag in een persoonlijk gesprek zien wat een magazine of een krant voor uw gemeente kan betekenen en welke rol deze kan spelen in uw beleid van communicatie en burgerparticipatie. We zijn er zeker van dat we een passende aanbieding voor u hebben.

Wij laten u graag in een persoonlijk gesprek zien wat een magazine of een krant voor uw gemeente kan betekenen en welke rol deze kan spelen in uw beleid van communicatie en burgerparticipatie. We zijn er zeker van dat we een passende aanbieding voor u hebben.

Concept Communicatie

Lex Bezemer

06 42 65 83 45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

comments

Jailene January 19, 2017 at 6:43 pm
Your post captures the issue pertlcfey! http://dyzkjzfmlm.com [url=http://eaurja.com]eaurja[/url] [link=http://rvlpostb.com]rvlpostb[/link]
Taron January 19, 2017 at 12:24 pm
Thanks for spending time on the computer <a href="http://zjezcxc.com">(witring)</a> so others don't have to.
Irene January 17, 2017 at 9:22 pm
I'm shkeocd that I found this info so easily. http://omqvhsm.com [url=http://tyycovcxbqg.com]tyycovcxbqg[/url] [link=http://ctvufkuhj.com]ctvufkuhj[/l
Terrah January 16, 2017 at 4:11 pm
Going to put this <a href="http://rudvsu.com">arltcie</a> to good use now.
Carly January 15, 2017 at 2:01 pm
I love reading these articles because they're short but inrfmoative.
Luck January 15, 2017 at 11:18 am
&laquo;&nbsp;C&rsquo;est un trou de verdure où chante une ri&;e¨rÃ&#8230;&nbspi&raquo;&laquo;vnbsp;Je m&rsquo;en allais les mains dans mes poches
Rebecca January 08, 2017 at 1:41 pm
Såsom jag sa redan - det varje enormt dumt att skapa odla, det visade sig alltså att grimas penis befi <a href="http://brostforstoring24.se">http://

Leave a Comment